Academische Stages

Remote

Functieomschrijving : 

​ 

Wij zijn altijd op zoek naar stagiairs om het team te ondersteunen bij uiteenlopende projecten die tot doel hebben de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, op de schaal van een organisatie of een gebied. Je wordt ondergebracht in onze kantoren en maakt integraal deel uit van het Climact-team van consultants. U neemt deel aan de dagelijkse operationele activiteiten met het team (vergaderingen, besprekingen...) zoals de andere consultants. Werken op afstand is mogelijk.e.

U zult kunnen deelnemen aan projecten zoals

 • Modellering van energie- en klimaatsystemen in een regio of gebied​
 • Metingen en plannen om de koolstofvoetafdruk van organisaties te verkleinen met behulp van standaardmethodologieën
 • Specifiek onderzoek naar vraagstukken in verband met klimaatverandering en energietransitie
 • Analyse van vraagstukken in verband met gebouwen, mobiliteit, energieproductie, industrie, diensten, landbouw en grondgebruik, overheidsbeleid... in verband met klimaat en energie

U zult gebruiken en ontwikkelen

 • Uw kennis van het klimaatbeleid op de schaal van een organisatie of gebied 
 • Uw vaardigheden in het beheren en interpreteren van kwantitatieve gegevens
 • Uw creativiteit en zin voor innovatie om oplossingen te bedenken voor de uitdagingen van onze klanten
 • Uw communicatie- en presentatievaardigheden
 • Uw inzicht in het adviesvak op ons gebied van klimaat- en energietransitie

Locatie

We hebben kantoren in Louvain-la-Neuve en Brussel.​


Functievereisten : 

 • Stages onder toezicht van een stageovereenkomst in een academische context
 • Onbetaalde stages, betaald op basis van werkelijke kosten
 • Duur van de stage: minimaal 1 maand en maximaal 6 maanden
 • Kennis van of belangstelling voor klimaatvraagstukken en energietransitie
 • Studies die direct of indirect verband houden met onze werkterreinen
 • Actieve beoefening van MSOffice-toepassingen (vooral Excel en Powerpoint)
 • Talen FR, NL, EN zijn een pluspunt